Skip to content

Puit, mida kasutame.

Kauakestva ja keskkonnasõbraliku toote eelduseks on kvaliteetne materjal.

Enamus meie toodangust on valmistatud sõrmjätkatud või sõrmjätkatud+liimitud puidust. Toodete valmistamisel paneme olulist rõhku sellele, et puit oleks kvaliteetne. Kvaliteedimärgiseks on mitmed erinevad tegurid.

 

Usaldusväärsed partnerid

Aastate jooksul oleme leidnud endale usaldusväärsed koostööpartnerid Skandinaavias ja Balti riikides, kes meie tootmist puiduga varustavad. Meie ettevõte ei ole kasutanud ega kasuta ka tulevikus Venemaalt ega Valgevenest pärit puitu.

FSC® märgisega puit

FSC® on ülemaailmselt tunnustatud märgis, mis näitab, et puidu hankimisel ja töötlemisel on järgitud kõrgeimaid sotsiaalseid ja keskkonnalaseid standardeid. Kasutades FSC® puitu ning tooteid toetame vastutustundliku metsamajandamise ja tootmise praktikaid. Klient saab meie tootmisest endale FSC® märgisega toote.

Puidu päritolu

Kasutame tootmises ainult Skandinaaviast või Balti riikidest pärit puitu. Skandinaaviast ja Balti riikidest pärit puit on vastupidav, kuna on külmas kliimas kavanud aeglasemalt, tänu millele on saadav puitmaterjal tihedam, vastupidavam ja ilusama tekstuuriga. 

Puit

Tagame, et klient saaks endale õige kvaliteediga tooted. Selleks jälgime tootmises, et puit oleks korrekts kvaliteediga, olgu selleks siis oksakohad, kõverused, höövelpinna kvaliteet, niiskusesisaldus või mõni muu klendi poolt etteantud kriteerium.

Puiduliikidest kasuatame: mändi, kuuske, tamme, kaske ja haaba.